Ten Thousand Miles Away ft. Eendo

روز و شب به یادتم ، افسوس که دوریم از هم

روزام مث شب تاریک شدن، اینم از آسمونم

چیزی ندارم بگم، تو این هوای سرد و پرنم

با یاد تو اینجا تو این شهر، نه یه یاری نه یه همدم

افسوس که دوریم از هم، نزار فراموش بشم 

راه و چاه دلتنگی رو، می آموزم

با هر نفس تصویر تو

می سازم و می سوزم 

اینم از شعر و آهنگم، از این پاییز بی رنگم

این لبخندها گرچه بیگانه اند

دو رو نیستن و دلسنگ

با این نغمه ساده

مدام پرسه میزنم

تو کوچه پس کوچه های شهر

با کوله باری از غم

راه و چاه دلتنگی رو، می آموزم

گر چه گاهی گیج و گمم 

می سازم و می سوزم

Copyright @ Peyman Salimi, Ardalan Payvar