Migzare (می‌گذره)


حس ناب با هم بودن ها

تب وتاب و عکس گرفتن ها

نمی دونی، یه روز می‌گذره

رفتی رخت بر بستی از این کوچه

بوی سیگارم رو تن‌پوشت

خوب می‌دونی، یه روز‌ می‌پره

در حد‌ و توانم نیست

بازی سیاره‌ها، میگی شاید قسمت این بود

زندگی پا در هوا

تو خسته از رنگ نگات

تا صبح،  طعنه می‌زنی به باد

من، هنوزم چشمم به راهت

بعد تو خودمو بردم ز یاد

تپش قلبم از دیدن

طرح ماه وناهید رو تنت

خوب میدونی  همش می‌گذره

رفتی که دریا بشی، آبی بی‌انتها

رفتی از من کردی عبور، غافل از کار دنیا

تو خسته از رنگ نگات

تا صبح،  طعنه می‌زنی به باد

من، هنوزم چشمم به راهت

دریا هم خودشو زده به خواب

ترسم از گردش ساعته

سهم روزگار خجالته

ترسم از گردش ساعته

سهم روزگار خجالته

رفتی رخت بر بستی از این کوچه

بوی سیگارم رو تن‌پوشت

خوب می‌دونی، یه روز‌ می‌پره

Copyright @ Peyman Salimi